ממש ניסיתי להמנע מגבריאל בלחסן בחודשים האחרונים ועכשיו אני שומעת אותו שר וזה גומר אותי זה גומר אותי אין דברים כאלה הבן אדם הזה גומר אותי. הייתי נותנת הכל כדי לראות אותו פעם אחת ולומר לו מה הוא עושה לי בבפנים של הבטן אלוהים אדירים הוא מפרק אותי הוא גומר אותי אני רק שומעת את הקול שלו אני רוצה לשסף לעצמי את הגרון. לא נברו דברים כאלו מעולם. גבריאל היית וזה לא היה חלום