כשהוא נכנס אל החדר שוב ואני יושבת על כסא המחשב שלו בתחתונים

והוא מעביר את האצבעות הארוכות שלו בשיער החלק שלי דקות אחדות שמרגישות כמו נצח

ואז מסובב אותי אליו ונושק לי במצח

אני יודעת שהכל בסדר

 

עונג