000000

בחלום אתה צועק עליי

אני יודע איפה את נועה אני יודע איפה

אני מסתתרת בתוך עץ ובחוץ

חושך 

שחור כמו 000000

 

אתה אילם

אלים

ולא נותר דבר 

לא שן ולא עין 

 

לא הקירות הם אלו שמתקלפים בבית הזה