bloom

תני לי להיות לך שמש וירח תני לי להיות בך גורם מאזן תני לי להיות לך ענן רק כצמר גפן ופרחי בר בסתיו תני לי להיות לך רוח חמימה בימים קרים תני לי לזרום בין קצוות שיערך תני לי לרקוד בין רעמותייך תני לי להיות לך מים זורמים וגלים רוחשים וחול זהוב מעקצץ באצבעות הרגליים תני לי להיות לך חוף ושקיעה וזריחה מחוץ לאוהל מתפרק תני לי להתמסר תני לי לאהוב תני לי להיות כל מה שחלמת שיהיה ומעולם לא היעזת לבקש כי יש חיים בבית הזה והנה הלב פועם וחיי והדם זורם