ריח של עופרת ודם 

זה כל מה שנשאר 

זה כל מה שנשאר 

זה כל מה שנשאר

הבל הבלים אמר קהלת הכל הבלים הכל הבל מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש