מפרחי הבר זה ניבט
זה ניבט מפרחי הבר
ומתחיל 
להתרכך
עד שדועך
מתפרק
ונשבר


מתהומות נפשי זה עולה
זה עולה מתהומות נפשי
ולא חושק
ולא חושב
ולא אומר
ולא עושה
ולא נגמר