דניאל לקח אסיד ביום שאיגי נכנס לבית חולים אחרי שהכבד שלו קרס לו. הוא אמר שהוא ראה את אלוהים ושאלוהים בכבודו ובעצמו אמר לו שאנחנו עומדים להמחק