הדוקטור

רואה שאינו נראה,

וכשדבר לא יקרה,

מי יתהלך על פני הכדור ומי ישלוט בו?

לעולם לא תהיה לבד.

חוסר המאמץ הנמצא בלחצות גבולות אסורים.

מעבר לשדות, זימבבואה. 

המחנה.

הדוקטור.

זהו לא תחליף לבית.

"שטויות!" הוא צועק.

ונעלם.