April 8th

לא ישנתי כבר משהו בין שבעים ושתיים שעות לתשעים ושש. לא זכור לי כמה ימים כבר לא אכלתי. אני רעבה אבל אין לי תיאבון. חזרתי להקיא, שוב. העיניים שלי פקוחות כבר שלושה ימים וחצי והגלגלים במוח מתחילים לחרוק מרוב עבודה. כואב לי כל צד ימין של הגוף. הסיוטים האלו מצליחים לרדוף אותי גם כשאני ערה לגמרי. יש לי פרח במגירה, נראה לי הגיע הזמן לעשן לו את האמ-אמא.