קצת אהבה לא תזיק

קצת אהבה לא תזיק

נראה לי שאני הולך

רחוק מזה, אני רוצה

רק אהבה שתזיק

רק אהבה שתרחיק

זה רק אצלי

זה לא שלך

קשה לי אך אני מוכרח

קצת לטשטש את הגבולות

קצת לעשן ולשתות

אני לא מוצא סיבה לכלום

אני לא רוצה מזה לקום