אני לא אוהבת שמחשיך בחמש 

אני לא אוהבת את הפסיכולוגית שלי

אני לא אוהבת אבוקדו

אני לא אוהבת כשאתה לא פה

אני לא אוהבת להסתכל עליך ולדעת

אני לא אוהבת כשהגשם נעלם

אני לא אוהבת דברים גדולים ממני

אני לא אוהבת להרגיש הכל

אני לא אוהבת רעשים חוזרים

אני לא אוהבת לטבוע ולהשאר בחיים

 

אני אוהבת את מנדי

אני אוהבת את יואב

אני אוהבת את העיניים של אבא

אני אוהבת את המערכת הביתית

אני אוהבת כשהבית ריק עד הערב

אני אוהבת את הצל שמביא איתו הבוקר

אני אוהבת צבע של עץ

אני אוהבת כשניר מנגן לי סונטות

אני אוהבת את רוני

אני אוהבת אותך, בסך הכל