מערכת העצבים שלי מתוחה כמו מיתרי גיטרה. הכל מטריד אותי. אירועים שעברתי בכיתה ו' מתנפצים לי בתוך הראש ואין רגע אחד של שקט. קצת שקט, אני לא מבקשת יותר מזה. ניסיתי לא לדבר על זה, אבל הנה עכשיו אני טובעת.