torture me

ביקשת ממני שאשאיל לך את הדיסק של אורי בראונר כינורות. ידעתי שאסתבך בצרות אם אביא לך אותו מכיוון ולא היה שלי, אך בכל זאת דחפתי את הדיסק עמוק לתיק מיד אחרי שסימסת לי. יכולתי לשמוע את הקול שלך מתפתל לי באזניים. לך תזדיין. דמיינתי אותך מנשק אותי חצאי נשיקות כדי להשאיר אותי שלמה ודוחף אותי למכוני קעקועים. לך תזדיין. נפגשנו מחוץ להופעה של מרסדס בנד. אני הלכתי והתחרשתי ואתה נראית בודד. צעקתי לך, אבל אתה צעקת עליי. "אני צריך ללכת עכשיו." לך תזדיין. ראיתי אותך במסיבה. חצי עירום עם כוס יין מלאה. נתליתי עלייך. נ-ת-ל. רציתי לומר לך מליון ואחת דברים, אבל הייתי שיכורה מדיי כדי לדבר, אז הנהנתי ומעדתי לקצב פעימות המוזיקה, ואתה נפנפת ומסרת אותי לבחור אחר שבהמשך הערב הצליח להשכיב אותי בכוח. יום אחד נפגשנו תחת הכוכבים ונישקת אותי עד שיכולתי לשמוע אותך גונח את השם שלי דרך הרווחים בשיניים שלך. אני לא חושבת שאיי פעם אוכל להתגבר עלייך. לך תזדיין.

 

דרכת עליי ואני נשארתי הכלבה הקטנה שלך. נהגת להכין לי ארוחות ערב ולצחוק כששיפשפתי את עיניי אחרי שקצצתי פלפלים חריפים, אחרי שאת קצצת אותי לחתיכות. לפחות עכשיו את זו שמשפשפת. לא דיברנו שנה שלמה ובשבוע שעבר ראיתי את אמא שלך כשחזרתי מתחנת האוטובוס. רציתי להתפרץ לכביש ולתת לה לדרוס אותי, אבל במקום התכנסתי לכדיי כדור. דידיתי הביתה. חשבתי שאני עומדת למות, אבל זה בסך הכל היה התקף חרדה. ניסיתי לתפוס בכרית, ניסיתי למשוך את עצמי חזרה לעולם האמתי, אבל את חזקה ממני. זה חזק ממני. את תמיד היית חזקה ממני.

חבורה של טיפשים תשתקו תשתקו תשתקו תצשתקו אל תדברו איתי אלל תתקרבו אל תשאלו שאלות תשתקו כבר אני לא יכולה לשמוע יןתר אני לא יכולה להיוצ פה טיפשים אתם כולכם טיפשים אני אשחט אתכם אחד אחד אתם תתחרטו על הכל אתם תתחרטן על כל דבר שעשיתם לי ואני אזיין לכם את הגופות יבני זונות תשתקן כבר בבקשה תשתקו תניחו לי אני לא יכולה יותר 

קומה שנייה אולי תקפצי כבר תקפצי תמותי תמותי תמותי אני לא עומדת בזה היא מבקשת ממני לקפוץ אני לא יכולה לנשןם אני נחנקת אם אקפוץ היא תמות איתי וכל המשחק הזה יגמר בבקשה שהכל יגמר בבקשה תשתקו