תמותי

נועה את אידיוטית, את יודעת?

כן.

בטוח? את יודעת?

כן.

את חתיכת פוסטמה את שמעת אותי?

כן.

שמעת אותי? כן?

כן.

את אוהבת כשמענים אותך נכון?

כן.

את זונה שרמוטה את פסיכית אידיוטית את יודעת?

כן.

את אפס, שמעת? את חתיכת אפס ולא יותר מזה את יודעת?

כן.

את בחורה שמנצלים נועה?

כן.

את בחורה שמנצלים וזורקים, נכון?

כן.

את לא שווה יותר מזה, נכון? שמעת?

כן.

שמעת?

כן.

את כלום, נכון?

כן.

 

כלב/ה.