אחרי כמה שנים טובות, הצלחתי להבין שאני באמת יפה. אני יפה, אני באמת יפה וכלום לא ישנה את זה.