דייט

אני מניחה שזה מגיע לך, בחורה טובה כמוה. אז תשתדל לא לקבל איידס, או להדרס, או להאנס או וואטאבר,

כי אתה עדיין קצת חשוב לי. 

 

בהצלחה לך מחר. מקנאה, אבל יודעת שזה מגיע לך.